28η Οκτωβρίου 1940


 

Η φασιστική Ιταλία  ζητά απροσχημάτιστα την παράδοση της Ελλάδας. Η αρνητική απάντηση που θα δωθεί δια στόματος Ι. Μεταξά, θα δώσει το έναυσμα του ελληνοιϊταλικού πολέμου.. Πατριωτική μέθη καταλαμβάνει το σύνολο του ελληνικού λαού και οι νέοι διαγκωνίζονταιστα στρατολογικά γραφεία για το ποιός θα στρατολογηθεί πρώτος..
Ζήτω η ΕΛΛΑΣ! Ζήτω το ΕΘΝΟΣ! Ζήτω το ΟΧΙ!

Τὸ νόημα τοῦ ΟΧΙ
Ἔργῳ τὰς τιμάς... (Βασίλειος Γ. Κουτσούγερας, «Ἠπειρωτικὴ Ἑστία», 1957)
Διαγγέλματα, ἀνακοινώσεις, ἱστορικὰ ἔγγραφα καὶ δημοσιεύσεις ἐποχῆς
Ἀνακοινωθέντα καὶ διαγγέλματα - «Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.»
Ἀνακοίνωσις τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ πρὸς τοὺς ἰδιοκτῆτες καὶ ἀρχισυντάκτες τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Τύπου στὸ Γενικὸ ΣτρατηγεῖοAὐτὴν τὴν ὥραν δὲν θέλω μόνον τὴν πέννα σας. Θέλω καὶ τὴν ψυχήν σας.» Ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρεταννία», 30 Ὀκτ. 1940.) [Μετάφρασις στὰ ἀγγλικὰ, ἀπὸ τὸν Ὑποναύαρχο ἐ.ἀ. Σωτ. Γεωργιάδη]
Τὸ ΟΧΙ μὲ τὴν πένα τοῦ Γεωργίου Ἀ. Βλάχου (Ἐφημερὶς «Καθημερινή», 1940-41):
    «Τὸ στιλέτον» («Κράτος μικρὸν μὲ ἱστορίαν μεγίστην, μήτηρ θηλάσασα τὴν ὑφήλιον...»)
    «Ὅλοι μαζί!» («Καὶ θὰ προχωρήσωμεν καὶ θὰ νικήσωμεν καὶ θὰ σᾶς πετάξωμεν εἰς τὴν θάλασσαν.»)
    «Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Α.Ε. τὸν κ. Ἀ. Χίτλερ, Ἀρχικαγκελλάριον τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους» («Καὶ θ᾿ ἀναμείνη τὴν ἐκ Βερολίνου ἐπιστροφὴν τοῦ δρομέως...»)
«Ὁ Φάκελος τῆς Ἑλλάδος: Τὶ ἔκανε ἡ Ἑλλὰς καὶ τὶ δὲν κάναν οἱ ἄλλοι» (Λάζαρος Πηνιάτογλου, Ἐκδόσεις «Ἑλληνικοῦ Αἵματος», Σεπτ. 1944)
Τὶ εἶπαν οἱ ξένοι γιὰ τὴν Ἑλλάδα - «Οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες»
Ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες τοῦ Ἀμερικανοῦ φιλέλληνα Matt Barrett:
    «Lest we forget that Noble and Immortal Nation: Greece» (Ἑλληνικὴ ἔκδοσις στὶς Η.Π.Α., 1943)

Τὸ Ἔπος στὸ πεδίο τῶν μαχῶν· τὰ ἱστορικὰ γεγονότα

Τὸ Ἔπος τοῦ Καλπακίου καὶ τῆς Πίνδου (Ἀλ. Ζαούσης, «Οἱ δύο ὄχθες: 1939-1945», Παπαζήσης, 1987)

Ἡ ἐποχὴ τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου (1940-45) (Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ)
Οἱ πρῶτοι νεκροὶ τοῦ πολέμου (Ἐφημερὶς «Καθημερινή», Ὀκτ.-Νοέμ. 1999)

Ἡ Γερμανικὴ ἐπίθεσις: Τὸ Ἔπος τῶν Ὀχυρῶν (Βλ. ἐπίσης: Τὸ τεχνικὸ ἔργο (Θ.Π. Τάσιος, ἐφημ. «Τὸ Βῆμα», 3 Μαρτ. 2002))

Ῥοῦπελ
Ἡ μάχη τοῦ ὀχυροῦ Ἰστίμπεη (Συναρπαστικὴ καὶ συγκινητικὴ ἀφήγησις τοῦ πολεμιστοῦ, ἀξιωματικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, Γεωργίου Ἀποστολοπούλου)
Πῶς ἡ «Μαρίτα» ἔπληξε τὸν «Μπαρμπαρόσα» (Γ. Θεοφάνους, Περιοδικὸν «Ἱστορία», Μάιος 1999, Ἰούν. 2000)
Ὁ λοχίας Δημήτριος Ἴτσιος
Σύντομο ἱστορικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐποποιίας τοῦ 1940 [Ἑλληνικὸ κείμενο] [Ἀγγλικὸ κείμενο]. (Τοῦ Ὑποναυάρχου ἐ.ἀ. Σωτ. Γεωργιάδη.)
Ἰωάννης Μεταξᾶς (Ἰωάννα Φωκᾶ) (Ἐπίσης: Ὁ Μεταξᾶς, τὸ ΟΧΙ καὶ ἡ Δημοκρατικὴ Παράταξη (Ἀντίβαρο, Νοέμβριος 2007)

Πινακοθήκη καὶ δισκοθήκη εποχῆς· ἐκδόσεις, λογοτεχνία καὶ βίντεο

Φωτογραφίες καὶ ντοκουμέντα ἀπὸ τὸ Ἔπος τοῦ ᾿40Σοφία Βέμπο, ἡ φωνὴ τοῦ ἀγῶνα (mp3, 256 kbps CBR, 44 KHz stereo)

Ἄλλα τραγούδια:
Στῆς Πίνδου μας τὶς κορφὲς (Χορωδία καὶ Μπάντα Γ' Σώματος Στρατοῦ - Ἐλ. Μαυρομάτης, Κ. Γκιγκόπουλος) (mp3 569 KiB)
Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει (Χορωδία καὶ Μπάντα Ἀεροπορίας - Ῥηγίδης, Κολακλίδης, Κωνσταντινίδης) (mp3 535 KiB)

Βίντεο γιὰ τὸ ΟΧΙ τοῦ 1940Μεταξὺ ἄλλων, ντοκυμανταὶρ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (1993-94) (διάρκεια 1 h 34 min), γιὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ καὶ Ἑλληνογερμανικὸ πόλεμο, βίντεο γιὰ τὸ Ῥοῦπελ, τὸν ἥρωα Δημήτριο Ἴτσιο κ.ἄ. μεγάλες στιγμὲς ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ ᾿40. Καὶ ἕνα συγκλονιστικὸ μοιρολόι γιὰ τοὺς ἥρωές μας.

Ἄλλες ἱστοσελίδες:
Ὁ Δημήτρης Xαρισιάδης στὸ Ἀλβανικὸ Mέτωπο (Ἐφημερὶς «Καθημερινή», 30 Ὀκτ. 2005)
Πατριωτικὰ τραγούδια καὶ ἐμβατήρια

Οἱ λογοτέχνες μας γιὰ τὸ ΟΧΙ
Κώστας Οὐράνης, «Ἡ ὡραιότερη στιγμὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», περιοδικὸν «Νέα Ἑστία», ἔτος ΚΓ' - 1949, τόμος 49ος, τεῦχος 536, Ἀθῆναι, 1 Νοεμβρίου 1949, σελ. 1374-1375.
Γ.Χ. Κανελλακόπουλος, «Ἡ Ἑλληνική Ἰδέα». [φωτ. πρωτοτύπου] (Ἐγράφη ἐπὶ Κατοχῆς, ἀναδ. «Νέα Ἑστία» 1-11-1949) [σχόλιο]
Βιβλία
Ἄγγελος Τερζάκης, «Ἑλληνικὴ Ἐποποιία 1940-41»  (29,4 MiB), «Ἑστία» , α' ἔκδ. 1964, γ' ἔκδ. 2000.
Χρῆστος Ζαλοκώστας, «Ροῦπελ» (504 KiB), «Ἑστία» 1944 (ἐπανεκδόσεις 1965, 1971, 1972, ἔως 2004)).
«Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς καὶ τὸ Ἔπος τῆς Β. Ἠπείρου (1940-41)» (42,3 MiB), ἐκδ. περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία», σειρὰ «Μεγάλες Μάχες», τ. 3, Ὀκτ. 2001.
«Ἡ Μάχη τῶν Ὀχυρῶν: Τὸ δεύτερο «ΟΧΙ» τῆς Ἑλλάδας (1941)» (46,8 MiB), ἐκδ. περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία», σειρὰ «Μεγάλες Μάχες», τ. 6, Μάιος 2002.
Περιοδικὸν «Ελληνικὴ Ἱστορία»  (97,4 MiB), τ. 11, Σεπτ.-Ὀκτ. 2004 (ἐκδ. Δ. Τασσόπουλος).
Κωνσταντῖνος Ἀβτζιγιάννης, «Ἡ Γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα - Ἀπρίλιος 1941» (20,8 MiB), σειρὰ «Πολεμικὲς Μονογραφίες», τ. 39, Μάιος 2004.
«Ἡ Μάχη τῶν Ὀχυρῶν» (33,1 MiB), ἐκδ. περιοδικοῦ «Πόλεμος καὶ Ἱστορία».
«6 Ἀπριλίου 1941: Ἡ γερμανικὴ ἐπίθεση» (19,1 MiB), ἐκδ. «Καθημερινή - 7 ἡμέρες», 7 Ἀπρ. 2002.
«Ἡ Μαύρη Βίβλος τῆς Κατοχῆς» (13,8 MiB), ἐκδ. Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Διεκδίκησης τῶν Ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα, 2006.
Τιμὴ καὶ Μνήμη
Οἱ ἀλβανοτσάμηδες τῆς περιοχῆς Παραμυθιᾶς καὶ ἡ Κατοχή (Βασίλειος Π. Παυλίδης, ἰδιωτικὴ ἔκδοσις, 2009)
Ἐθνικὸ Συμβούλιο Διεκδίκησης τῶν Ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα