Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ..

..είναι οι καπιταλιστες κι οι πολιτικοί τους υπηρετες κι ΟΧΙ οι  Έλληνες εργαζόμενοι
Ο ελληνικός λαός είναι από τους πιο ιστορικούς, τους πιο πρωτοπόρους και τους πιο εργατικούς λαούς της Ευρώπης. Είναι όμως (κι αυτό ας το προσέξουν καλά οι καπιταλιστές) και από τους πιο αγωνιστικούς και «ξεροκέφαλους».Το τελευταίο διάστημα, με αφορ­μή και την κρίση, υπάρχει μια έντονη και συνεχής προπαγάνδα κατασυκο­φάντησης και δυσφήμησης του ελ­ληνικού λαού. Αστοί πολιτικοί, υπουρ­γοί, ΜΜΕ, διάφοροι καθηγητάδες, «έγκριτοι» κονδυλοφόροι και διάφο­ρα άλλα παράσιτα του συστήματος που αυτοαποκαλούνται «διανοούμενοι» δεν κάνουν τίποτα άλλο απο το να βρί­ζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τους Έλληνες εργαζόμενους. Μας βρίζουν ως τεμπέληδες, χαραμοφάηδες. διε­φθαρμένους, απατεώνες, απολίτιστους, βρίζουν ακόμα και τα παιδιά μας (μα­θητές και φοιτητές) ως κακομαθημέ­να, άχρηστα, αμόρφωτα κ.λπ. Το υβρε­ολόγιο τους δεν έχει αρχή και τέλος.
Ο στόχος αυτής της εμετικής προ­παγάνδας είναι να μας πείσουν ότι εί­μαστε ανάξιοι για οτιδήποτε, ότι κοι­τάμε μόνο τον εαυτούλη μας και την καλοπέραση μας και έτσι να μας δη­μιουργήσουν έναν πεσιμισμό και μια ηττοπάθεια. Να μας πείσουν ότι εμείς ευθυνόμαστε για τη σημερινή κατά­σταση της χώρας, με τις «υπερβολι­κές» μας απαιτήσεις. Αλλά και να μας πείσουν να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα την αντικατάσταση μας από ξένους εργάτες χωρίς ταξική, πολιτική και κοινωνική συνείδηση, μιας και αυτοί βαφτίζονται καθημερινά «εργατικοί», «φιλότιμοι» κ.λπ.
Όλη όμως αυτή η προπαγάνδα πη­γάζει από το μίσος της ελληνικής αστι­κής τάξης και των εκπροσώπων της για τον ελληνικό λαό, καθώς φοβού­νται τις παραδόσεις, τις κατακτήσεις, την τόλμη και τη σκέψη του.
Διεφθαρμένοι και ανίκανοι είναι οι καπιταλιστές και οι πολιτικοί τους! Πρόκειται για αλήτες με γραβάτες, για κοινούς ληστές, για τα πιο αιμοβόρα αρπακτικά, που, μπροστά στο εύκολο και γρήγορο κέρδος, διέλυσαν και την ίδια την παραγωγική βάση της χώρας. Ακόμα και οι ξένοι καπιταλιστές έχουν τη χειρότερη γνώμη για τους Ελληνες καπιταλιστές, μια και συχνά τους αποκαλούν απατεώνες και «πειρατές». Όσο δε για το επιχειρηματικό τους πνεύμα, την πρωτοτυπία τους σε επεν­δύσεις και αύξηση της παραγωγικό­τητας, αυτά βρίσκονται σε... τριτοκο­σμικό επίπεδο.
Αντιθέτως, ο ελληνικός λαός, πα­ρά τα όποια ελαττώματα του (όπως άλ­λωστε έχει και κάθε λαός), έχει να επι­δείξει πολυ μεγάλες αρετές:
Οι Έλληνες εργαζόμενοι όχι μόνο τεμπέληδες δεν είναι, αλλά δουλεύ­ουν περισσότερες ώρες απ' ό.τι οι υπό­λοιποι Ευρωπαίοι, παρότι πληρώνο­νται χειρότερα. Πολλοί τομείς του δημοσίου, όπως εκπαίδευση, νοσο­κομεία, ψυχική υγεία (που η κυβέρνη­ση τους έχει καταδικάσει στη διάλυση) στηρίζονται στο φιλότιμο την επίπονη και πολλές φορές απλήρωτη εργασία των εργαζομένων τους. Το αίσθημα της αλληλεγγύης, της συ­μπαράστασης, του ανθρωπισμού είναι ιδιαίτερα έντονο στον ελληνικό λαό. Στον επιστημονικό τομέα, η χώρα μας διαθέτει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο αν­θρώπινο δυναμικό, που ξεχωρίζει σε όποια χώρα κι αν βρεθεί, το οποίο βέ­βαια υπό τις σημερινές συνθήκες εί­ναι καταδικασμένο στην αφάνεια και την ανεργία. Ενώ και στον πολιτιστι­κό τομέα, υπάρχει πληθώρα Ελλήνων καλλιτεχνών σε όλους τους τομείς (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, λογοτεχνία, ποίηση κ.λπ.) που είναι τρομερά αξιόλογοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι.
Τέλος, ο ελληνικός λαός έχει πο­λύ μεγάλες αγωνιστικές και επανα­στατικές παραδόσεις, όπως επίσης και μια έντονη ιδεολογική και πολιτι­κή σκέψη, τις οποίες προσπαθούν να διαγράψουν σήμερα από τη μνήμη του οι καπιταλιστές και οι πολιτικοί τους ανθρωπίσκοι: Από την ηρωική αυτο­θυσία του στην Ελληνική Επανάστα­ση του 1821, που ήταν μια από τις πιο πρωτοπόρες επαναστάσεις της ιστο­ρίας, μέχρι την πρωτοφανή και με­γαλειώδη αντίσταση του στους φασί­στες κατακτητές του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, και από τους μεγάλους ερ­γατικούς αγώνες του Μεσοπολέμου μέχρι την αντίσταση του στη δικτα­τορία και τους εργατικούς αγώνες της μεταπολίτευσης. Ο Έλληνας εργαζόμενος έχει γράψει και θα συνε­χίσει να γράφει ηρωικές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία!
Αυτές λοιπόν τις παραδόσεις και αρετές του λαού μας, εμείς οι εργα­ζόμενοι σήμερα όχι μόνο θα πρέπει να τις υπερασπιστούμε αλλά θα πρέ­πει και να τις αξιοποιήσουμε, γιατί πλέον έχει φτάσει η ώρα να στείλου­με τους εκμεταλλευτές μας εκεί που πραγματικά ανήκουν... 
στον σκουπι­δοτενεκέ της ιστορίας.

Μάριος Σάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου