Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αν και η δράση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής (Frontex) αποκαλύπτει τα ψέματα όλων των κυβερνήσεων πάνω στο μεταναστευτικό..
Το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης. Οι μετανά­στες είναι το μέσον για να κρατά η αστι­κή τάξη τα μεροκάματα χαμηλά και να καταργεί τα εργατικά δικαιώματα, αντι­καθιστώντας τους Ευρωπαίους εργάτες με απολίτικους και αδιάφορους Ασιά­τες, εκβιάζοντας τους γηγενείς με την ανεργία.
Όμως, ακριβώς αυτή η αδιαφορία και το χαμηλό πολιτιστικό και τεχνικό επίπε­δο επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα των προϊόντων, καθιστώντας τα μη ανταγω­νιστικά. Οι εκ διαμέτρου αντίθετες κοινω­νικές αντιλήψεις και η διαφορετική ηθική των Ασιατών, ειδικά των μουσουλμάνων, δημιούργησαν ορατούς κινδύνους φυλε­τικών kol θρησκευτικών συγκρούσεων μέσα στην Ευρώπη.
Βλέποντας τα ευρωπαϊκά κράτη την επερχόμενη καταστροφή, άλλα­ξαν πολιτική, εμποδίζοντας την εί­σοδο μεταναστών, και προχώρησαν ακόμη και στη μείωση των ήδη εισα­χθέντων. Στην Ελλάδα, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η με­γαλοαστική τάξη, δηλαδή, εκείνο το τμήμα της αστικής τάξης που τα συμφέροντα του είναι εκτός Ελλά­δας (εφοπλιστές, τραπεζίτες), εκμε­ταλλεύτηκε την προηγούμενη μετα­ναστευτική πολιτική της Ευρώπης, όχι όμως κυρίως για να κρατήσει χα­μηλά τα μεροκάματα, αλλά για να πετύχει την αλλοίωση του ελληνι­κού πληθυσμού και τελικά την αντι­κατάσταση του κυρίως με εξαθλιω­μένες μάζες Ασιατών, απολίτικων και ταξικά ασυνείδητων, για να μπο­ρεί να κυβερνά ανενόχλητα ένα κρά­τος όπου θα ξεπλένει το μαύρο χρή­μα από τις διεθνείς ληστείες του.
Η πρακτική τους ήταν η ανεξέλεγκτη και αθρόα εισαγωγή μεταναστών, που, μη μπορώντας να φτάσουν στην Ευρώ­πη, εγκλωβίστηκαν στην Αθήνα, την Πά­τρα και αλλού, δημιουργώντας γκέτο, με πρωτοφανή εγκληματικότητα, έξαρση του παραεμπορίου, της πορνείας, του εμπορίου ναρκωτικών και όπλων, φέρνο­ντας επίσης το βάρβαρο νόμο της σαρίας μεταξύ των μουσουλμάνων, και φυσικά ανασφάλεια στον ντόπιο πληθυσμό.
Ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ενωσης Ελλάδας, Νάίμ Ελγαντούρ (Ελευθεροτυπία, 1/11/2010), επισημαίνει ότι οι μουσουλμάνοι μετανάστες είναι μια βραδυφλεγής βόμβα, εξαιτίας της ανεργίας, της πείνας και της αδυναμίας προσαρμογής τους. Επίσης, ότι λειτουρ­γούν πλέον των εκατό τζαμιών, όπου συ­γκεντρώνονται φανατικοί ισλαμιστές, προσκείμενοι στους Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν ιδρύσει ισλαμικό κέντρο στην Αθήνα και προσπαθούν να σπρώξουν και άλλους μουσουλμάνους στο φανατισμό.
Η Ευρώπη, αφού σταμάτησε την είσοδο των μεταναστών προς αυτή, στράφηκε προς τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, βλέποντας την απρα­ξία των ελληνικών κυβερνήσεων. Αλλά τότε αυξήθηκε κατακόρυφα η εισροή από τον Έβρο.
Από τις αρχές του 2010, το 90% των μεταναστών προς την Ευρώπη μπήκαν από την Ελλάδα. Έτσι, οι Ευρωπαίοι αναγκά­στηκαν να επέμβουν, με 200 αστυνομικούς από 24 κράτη, στα σύνορα του Έβρου. Από τις πρώτες περιπο­λίες, μειώθηκε κατά 25% ο αριθμός αυτών που προσπάθησαν να περά­σουν, συνελήφθη δε ένας μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών, που πα­ραπέμφθηκαν για απέλαση, καταρ­ρίπτοντας όλα τα επιχειρήματα των ελληνικών κυβερνήσεων περί «αδυ­ναμίας φύλαξης των συνόρων» ή «μη συνεργασίας της Τουρκίας».
Παρά το ξεσκέπασμα της αισχρής πολιτικής των μεγαλοκαπιταλιστών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπά­θειες της, διευκολύνοντας όσο μπο­ρεί περισσότερο την ελληνοποίηση λαθρομεταναστών, ή θεσπίζοντας νόμους όπως την κατάργηση του αφορολόγητου της πρώτης κατοι­κίας μόνο για τους γηγενείς, ή το δι­καίωμα εξαγοράς ενσήμων από τους μετανάστες με ελάχιστο αντίτιμο κά­θε χρόνο κ.λπ

Όποια και να είναι η θέληση των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και της δουλικής κυβέρνησης τους, την τελευταία λέξη θα την πει ο ελληνικός λαός. Η τελευταία του διαμαρτυρία για τα λη­στρικά οικονομικά μέτρα, την ανεργία και τη χαμένη ασφάλεια του εκφράστη­κε με την τεράστια αποχή των Αθηναί­ων στις εκλογές. Από δω και μπρος, ας περιμένουν και τη συνέχεια, η οποία δεν θα είναι καθόλου ανώδυνη.

Τα συνθήματα μας πρέπει να είναι:
·         Δημόσια έργα για να απορροφηθεί η ανεργία, με προτεραιότητα την απα­σχόληση των Ελλήνων ανέργων.
·         Σταμάτημα όλων των δουλεμπορικών σκαφών εν πλω κι άμεση επαναπροώθηση όλων των λαθρομεταναστών στις χώρες προέλευ­σης τους.
·         Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέ­ντε ετών μη εξαγοράσιμη, στους εργο­δότες που απασχολούν λαθρομετανά­στες και χρεωση τους με τα εξοδα επαναπροώθησης τους, καθώς και σε όσους τους νοικιά­ζουν σπίτια.
·         Άμεση εξεταση όλων των αιτημάτων πολιτικού ασύλου και απόρριψη της συντριπτικής πλειοψηφίας, αφού είναι γνωστό οτι ελάχιστοι απο όσουν τα υποβάλουν είναι πολιτικά διωκόμενοι.
·         Σταμάτημα εκδοσης αδειών παραμονης κι εργασίας
·         Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής (Frontex).

Χρήστος Χατζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου