Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΨΗΦΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Φοβερή εξέλιξη!


Οι ενέργειες του δικηγόρου Γιάννη Ανδριόπουλου, που σήκωσε στις πλάτες του, την υπόθεση με το δικαίωμα ψήφου στους αλλοδαπούς, φέρνοντας το μέχρι το Σύμβουλο της Επικρατείας, ευόδωσαν! Με μια απόφαση ΦΩΤΙΑ και ΤΣΕΚΟΥΡΙ το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Ραγκούση, με τον οποίο δόθηκε στους αλλοδαπούς μετανάστες το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά και του εκλέγεσθαι, στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου του 2010 (πληροφορίες που φέρουν τον Ραγκούση και την Τζάκρη να βρίσκονται με υπογλώσσια, ελέγχονται!)
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Επικρατείας, θα έπρεπε να προηγηθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς το δικαίωμα του «εκλέγειν και του εκλέγεσθαι», σύμφωνα με το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, έχουν μόνο Έλληνες πολίτες «...δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή». Η απόκτηση της ιθαγένειας δεν σχετίζεται με τον χρόνο νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, την ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα ή άλλη τυπική προϋπόθεση, συμπληρώνουν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας.
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι τα άρθρα 1Α και 24 του Ν 3838/2010 είναι αντίθετα σε πλειάδα άρθρων του Συντάγματος (άρθρα 1, 4, 21, 25 και 108) εφόσον δεν προβλέπεται από αυτά «διαδικασία για τη διαπίστωση από τα διοικητικά όργανα της συνδρομής in concreto (σ.σ: στη συγκεκριμένη περίπτωση), της ουσιαστικής προϋποθέσεως γνήσιου δεσμού των αλλοδαπών προς το ελληνικά έθνος, ενώ και τιθέμενη τυπική προϋπόθεση της "νόμιμης διαμονής" έχει αναιρεθεί κατά το απώτερο και πρόσφατο παρελθόν» με νομοθετικές «εξαιρετικές» διατάξεις (πχ N.3536/2007 κτλ) «ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η διάγνωση της συνδρομής έστω και αυτής της προϋποθέσεως». Σε άλλο σημείο της απόφασης οι δικαστές επισημαίνουν ότι ο Έλληνας νομοθέτης εναρμονιζόμενος προς τις συνταγματικές επιταγές, «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, καταρχήν, στο σταθερό κριτήριο του "δικαίου του αίματος" (ius sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες γονείς».
Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι ο Ν 3838/2010 εισάγει ένα νέο τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Όμως η «πολιτογράφηση αυτή γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος "νόμιμης" διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋποθέσεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως».
Το θέμα παραπέμπεται για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου!

Θεόδωρος Ν. Χατζηγώγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου