Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Η Ελλάδα και το αποτυχημένο πείραμα του ευρώΥποστηρίζουν ορισμένοι ότι για τη σημερινή κατάσταση της χώρας μας ευθύνονται οι «ισχυροί» της Βόρειας Ευρώπης, που μας έβαλαν στο ευρώ για να μας εκμεταλλευτούν. Δηλαδή, μαζεύτηκαν όλες οι πλούσιες χώρες της Ευρώπης και έφτιαξαν μια οικονομική κοινότητα με σκοπό να βάλουν κάποια στιγμή μέσα την Ελλάδα ή την Πορτογαλία και να τις εκμεταλλεύονται; Όχι ασφαλώς. Την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ τα έφτιαξαν οι αστικές τάξεις της Ευρώπης (με πρότυπο τις ΗΠΑ) για να ενισχύσουν από κοινού τη θέση τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και συμπληρωματικά, για να χτυπάνε συντονισμένα τις εργατικές τους τάξεις.
Δεν κατανόησαν, όμως, ότι ένα ενιαίο νόμισμα είναι αδύνατον να υπάρξει χωρίς μια ενιαία οικονομία και μια ενιαία οικονομία είναι αδύνατον να υπάρξει χωρίς ένα ενιαίο κράτος, μια ενιαία πολιτική διεύθυνση. Και επειδή κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει υπό καπιταλιστικές συνθήκες, το αποτέλεσμα ήταν οι χώρες αυτές να αποκλίνουν αντί να συγκλίνουν. Είναι αλήθεια ότι το ευρώ ευνόησε περισσότερο τις βόρειες χώρες. Ευνόησε, όμως, και τις αστικές τάξεις των νότιων χωρών, και ιδίως τα πιο παρασιτικά τους τμήματα. Συμπερασματικά, αυτά που τραβάει σήμερα η Ελλάδα δεν ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε το πείραμα, αλλά αντίθετα είναι η απόδειξη ότι το πείραμα έχει ήδη αποτύχει.
Πάρις Δάγλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου